Wildwater Webshop Wildwaterwebshop
 www.intraftfed.com

Level 2: Raft Guide II, Raft Guide Stadium
               Inline-Raft Guide II, Inline-Raft Guide Stadium

Vanaf heden is er ook een officieel diploma voor Raft Guide II, Inline-Raft Guide II, en Raft Guide Stadium, Inline-Raft Guide Stadium.
Deze laatste 2 diploma's zijn een specifiek diploma voor een wildwaterbaan waar men examen doet. Hetgeen wil zeggen
dat de baan van DWD in Zoetermeer een specifiek eigen diploma heeft wat alleen daar geldig is.
De minimale eisen en eindtermen zijn vergelijkbaar met de Raft Guide II en Inline-Raft Guide II diploma's en deze diploma zijn geldig op
natuurlijke rivieren wildwater II.

 Wildwaterschool Raft Guide T-Shirt

Wil je ook in het bezit komen van een origineel Wildwaterschool Raft Guide T-Shirt, en ben je al Raft Guide of ben je zojuist geslaagd? Voor de prijs van € 15,00 hoef je het niet te laten.

Wildwaterschool: de juiste keuze in De Stroming naar Succes!!

 

Opleidingsduur
Indien men vrijwel geen ervaring heeft met het varen op wildwater dan is de opleidingsduur 13 / 14 dagen theorie / praktijk + 1 dag examen.
Een deel van deze opleiding (5 dagen) kan plaatsvinden op de wildwaterbaan van Dutch Water Dreams (DWD) te Zoetermeer of op een andere gelijkwaardige baan. Een ander deel zal plaatsvinden op een externe locatie met wildwater rivieren die minimaal WW II-III niveau hebben.

Eisen en eindtermen
Om in aanmerking te komen voor deelname aan het examen voor Raft Guide II, Inline-Raft Guide II, Raft Guide Stadium en Inline-Raft Guide Stadium moet men aan de volgende eisen en eindtermen voldoen;
- Minimaal 18 jaar oud zijn
- In bezit zijn van een geldig EHBO certificaat met Reanimatie
- De opleiding tot Raft Guide II, Inline-Raft Guide II, Raft Guide Stadium of Inline-Raft Guide Stadium te hebben gevolgd en afgemaakt óf
- Kunnen aantonen een soortgelijke training in zijn geheel te hebben gevolgd en afgemaakt
- Men moet aantoonbaar vooraf aan een examen kunnen aantonen dat men minimaal 10 commerciële afvaarten gemaakt heeft met klanten op
  een rivier met gelijke klasse als waarvoor men examen gaat doen, deze afvaarten moeten minimaal 2 uur duren per afvaart.
- Touwtechnieken/Touwtakels beheersen
- Flip- en Reflip-scenario kunnen uitvoeren binnen 2 minuten

De opleiding tot Raft Guide II, Inline-Raft Guide II, Raft Guide Stadium of Inline-Raft Guide Stadium of een soortgelijke training is verplicht de volgende onderwerpen in zich te hebben;
  A Vaardigheden Vaardigheids- en raftingtechnieken; Trainen van bemanning en management; Noodsituatie- en reddingstechnieken;
     Touwtechnieken/Touwtakels; Flip- en Reflip-scenario
  B Kennis Materiaalkennis; Veiligheids- + noodprocedures; Riviertheorie; Leiderschap; Signalen

De eindtermen voor het diploma worden getoetst middels een theorie- en praktijkexamen.

De Stroming naar Succes!