Wildwater Webshop Wildwaterwebshop
 www.intraftfed.com

Level 2: IRF Raft Guide III
               Inline-Raft Guide III

Het diploma Raft Guide III en Inline-Raft Guide III zijn diploma┬┤s waarmee men op WW III zelfstandig met een groep mag varen en lesgeven.

Opleidingsduur
Men moet ervan uitgaan dat dit diploma niet te behalen is voor diegenen die vrijwel geen ervaring hebben met het
varen op wildwater. Uitgaande van een basiservaring (Raft Guide II of Inline-Raft Guide diploma) op wildwater moet men rekening houden met minimaal 5-6 weken riviertraining op WW 3-4.

Indien men een redelijke ervaring heeft met het varen op wildwater dan is de opleidingsduur 10-11 dagen theorie/praktijk + 1 dag examen. De opleiding zal plaatsvinden op wildwaterrivieren in de Alpen of Pyreneeën of vergelijkbare natuurlijke rivieren die minimaal WW III hebben.

Heeft men veel ervaring met het varen op wildwater en daarbij ook redelijk wat raft-ervaring, dan zullen zeer waarschijnlijk 4-5 opleidingsdagen + 1 dag examen volstaan.

Eisen en eindtermen

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het examen voor Raft Guide III of Inline-Raft Guide III moet men aan de volgende eisen en eindtermen voldoen;
- Minimaal 18 jaar oud zijn
- In bezit zijn van een geldig EHBO certificaat met Reanimatie
- De opleiding tot Raft Guide III of Inline-Raft Guide III te hebben gevolgd en afgemaakt óf
- Kunnen aantonen een soortgelijke training in zijn geheel te hebben gevolgd en afgemaakt
- Men moet aantoonbaar vooraf aan een examen kunnen aantonen dat men minimaal 30 commerciële afvaarten gemaakt heeft met klanten op
  een rivier met gelijke klasse als waarvoor men examen gaat doen, deze afvaarten moeten minimaal 2 uur duren per afvaart.
- Touwtechnieken/Touwtakels beheersen
- Flip- en Reflip-scenario kunnen uitvoeren binnen 2 minuten

De opleiding tot Raft Guide III of Inline Raft Guide III of soortgelijke training is verplicht de volgende onderwerpen in zich te hebben
  A Vaardigheden Vaardigheids- en raftingtechnieken; Trainen van bemanning en management; Noodsituatie- en reddingstechnieken;
     Touwtechnieken/Touwtakels; Flip- en Reflip-scenario
  B Kennis Materiaalkennis; Veiligheids- + noodprocedures; Riviertheorie; Leiderschap; Signalen

De eindtermen voor het diploma worden getoetst middels een theorie- en praktijkexamen.

De Stroming naar Succes!