Wildwater Webshop Wildwaterwebshop

Kayak Professioneel

Als professionele opleiding verzorgt de wildwaterschool wildwater kanocursussen die aansluiten op de huidige eindtermen van de Nederlandse kanobond (NKB). Zo kent de NKB Sportleiders niveau 1-2-3-4-5.
De wildwaterschool leidt voorlopig vaarders / sportleiders op tot niveau 2-3. Dit zijn de diploma’s waarmee men beroepsmatig aan de slag kan.

Omschrijving

Sportleider niveau 2 = Instructeurs op wildwater II
Verzorgt delen van wildwater lessen volgens standaardinstructies, werkt onder supervisie van sportleider 3 en 4. Deze supervisie kan op afstand zijn; dat wil zeggen dat er niet altijd een sportleider 3 of 4 bij moet zijn.
Sportleider niveau 3 = Instructeur op wildwater III
Geeft zelfstandig trainingen, lessen of coached bij wedstrijden, tochten of toetsmomenten en leert beginnende vaarders de elementaire vaardigheden aan. Tevens geeft de sportleider 3 supervisie op niveau 2 en 1.
Sportleider niveau 4 = Hoofdinstructeur wildwater III
De eindtermen hiervan zijn nog niet door de NKB opgesteld

Alle bovenstaande Sportleider niveaus zijn erkende diploma’s die in geheel Europa erkend zijn en waarmee men beroepsmatig aan de slag kan.
De cursussen zijn nagenoeg altijd meerdere dagen en of weken. Men moet er van uit gaan dat men ook zelf investeert in de vaardigheden. Wildwatervaren en -lezen leert men niet in 2 weken; het is een traject waarbij men bij de basis moet beginnen.
De basis is immers het BELANGRIJKSTE want vanuit dit startpunt gaan we vertrekken tot het uiteindelijke doel bereikt is; een wildwater II of wildwater III diploma.

De wildwaterschool heeft twee leertrajecten samengesteld voor Wildwater instructeur II en III

Wildwater instructeur II

3 uur Theorie
16 uur Praktijk wildwater 1-2 Nederland of Duitsland
25 uur Praktijk wildwater Ardennen
42 uur Praktijk wildwater Alpen landen wildwater 2-3
3 uur Veiligheidstraining
2 uur Theorie examen
2 uur Praktijk examen
Totaal plusminus 90 uur; extra investering eigenvaardigheid is ook heel belangrijk

Wildwater instructeur III

8 uur Theorie
40 uur Praktijk wildwater 1-2 Nederland of Duitsland
40 uur Praktijk wildwater 2 Ardennen
80 uur Praktijk wildwater 2-3 Alpenlanden
8 uur Veiligheidstraining
4-5 weken Stage bij kayakbedrijf
2 uur Theorie examen
2 uur Praktijk examen
Totaal plusminus 175 uur (excl. stage); extra investering eigenvaardigheid is ook heel belangrijk

Voor invulling van de opleiding met data en kosten kunt u zich wenden tot de wildwaterschool.nl

De Stroming naar Succes!